BTW begrazingswerk: 6% of 21%?

Al diverse jaren is onduidelijk welk BTW-tarief een herder/begrazer moet rekenen naar zijn opdrachtgever. Veelal wordt naar TBO’s 6% gerekend en bij stadsbegrazing 21%. Stichtingen en kleinschalige bedrijven zijn soms van BTW vrijgesteld. Zij rekenen geen BTW, maar mogen ook geen BTW aftrekken. Of dat feitelijk klopt

Lees verder

Aanbestedingen: NM en SBB verschillen van mening

Bestuursleden Sjraar van Beek en Kees van Hee hebben in december 2015 gesprekken gehad met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten over met name aanbestedingen. De drie gespreksthema’s waren: Deelt men de mening van de VGSN dat begrazingswerk door schaapskuddes zich in veel gevallen niet leent voor aanbesteding? Deelt men

Lees verder