Bestuursleden Sjraar van Beek en Kees van Hee hebben in december 2015 gesprekken gehad met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten over met name aanbestedingen. De drie gespreksthema’s waren:

  • Deelt men de mening van de VGSN dat begrazingswerk door schaapskuddes zich in veel gevallen niet leent voor aanbesteding?
  • Deelt men de mening van de VGSN dat gelden die beschikbaar komen voor begrazingswerk als geoormerkt moeten worden gezien?
  • Is men bereid professionalisering van begrazingswerk met schaapskuddes verder te ondersteunen in de hele breedte van de markt?

De reacties van NM en SBB waren totaal verschillend. NM en de VGSN waren het grotendeels eens. NM gaf aan met vaste bedrijven/herders te willen werken en aanbesteding zo veel mogelijk te vermijden. Waar de beschikbare gelden vandaan komen moet transparant zijn en professionalisering van de sector is belangrijk.

SBB had een heel andere kijk op de zaak. Aanbesteding van het werk is onvermijdbaar en zal waarschijnlijk bij alle begrazingsprojecten standaard worden. Het enige dat men kon toezeggen is dat men samen met de sector tot eerlijke aanbestedingstrajecten wil komen. Hiervoor is een interne medewerker aangewezen om dat samen met de herders uit te werken.

Aanvullend op deze gesprekken zullen Kees en Sjraar ook nog een aantal provinciale landschappen gaan spreken over hetzelfde thema, zoals Brabants Landschap, Gelders Landschap en Utrechts Landschap. Sjraar en Marjel Neefjes stellen een dossier samen over aanbestedingen.

Leden die vragen of suggesties hebben voor deze discussie: neem contact op met Kees van Hee, k.m.v.hee@TUE.nl.