De herders van de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN) hebben grote zorgen over de oprukkende wolf en vinden het steeds lastiger om samen te leven met de wolf. Deskundigen hebben ons altijd verzekerd dat wolven te schuw zijn voor een aanval overdag, als de kudde met een herder op de hei loopt. Maar onlangs hebben wolven op de Noord-Veluwe twee keer een schaap gedood in aanwezigheid van een schaapherder. Ook heeft een wolf in Brabant/Noord-Limburg al 29 keer schapen gepakt die in een wolfwerend raster stonden.

Alle schaapherders zijn natuurliefhebbers, die met hun kudde natuur beheren en biodiversiteit bevorderen. We willen graag een manier vinden om met de wolf samen te leven, terwijl er wél perspectief blijft voor schaapskuddes en andere landbouwdieren die buiten lopen. Want wat is Nederland zonder schapen op de hei, of koeien in de wei?

Andere oplossingen nodig

Als VGSN praten we mee in de provinciale wolvencommissies en het Landelijk Overleg Wolf. Daarin ging het tot nu toe vooral over wolfwerende afrasteringen, waarvoor bijvoorbeeld op de Veluwe ook provinciale subsidie beschikbaar is. In regio’s waar de wolf zich gevestigd heeft, werken herders inmiddels met die hoge rasters met veel stroom erop, waarin de schaapskuddes ’s nachts verblijven.

Maar vanwege de nieuwe ontwikkelingen pleiten wij ervoor dat beleidsmakers andere oplossingen bedenken en financieren, zodat gescheperde kuddes perspectief houden. Kuddebewakingshonden kunnen daar een rol in spelen, maar over de inzetbaarheid daarvan hebben we nog veel vragen (zie kader).

Het standpunt van de VGSN

 1. Als de komst van de wolf zorgt dat álle dieren naar binnen gaan, dan is dat landschappelijk en cultuurhistorisch ongewenst, en slecht voor de biodiversiteit (zie kader).
 2. Wij pleiten voor concrete criteria wanneer een wolf als probleemwolf aangemerkt kan worden en dus verjaagd of afgeschoten mag worden (een zogenaamde ‘escalatieladder’).
 3. Wij pleiten voor bescherming op populatieniveau op Europese schaal. Het ministerie van LNV moet hierover met spoed in overleg binnen de EU, maar LNV lijkt daar geen haast mee te maken.
 4. Wij pleiten voor wolfvrije zones in gebieden die ongeschikt zijn, of waar preventieve beschermingsmaatregelen niet ‘haalbaar en betaalbaar’ zijn (vergelijkbaar met wilde zwijnenbeleid).
 5. Wij pleiten voor voldoende financiële compensatie voor veehouders, niet alleen voor preventieve maatregelen, maar ook voor de arbeid en onderhoud (zie regeling Zweden) en vervolgschade.
 6. Wij pleiten voor verder onderzoek naar kuddebewakingshonden, voor antwoorden op de vragen die we nog hebben (zie kader). De pilots op de Veluwe en in Brabant zijn een goede eerste stap.

KADER
Wolf en ‘inkrimpen veestapel’ – alle dieren naar binnen?
Is de wolf een mooie oplossing voor het inkrimpen van de veestapel, zoals wel geroepen wordt? Nee! De maatschappij wil graag de koeien in de wei en zowel schapen als vleeskoeien hebben een functie in natuur- en landschapsbeheer. De wolf heeft ook invloed op vrije-uitloopkippen of scharrelvarkens. De intensief gehouden dieren in dichte stallen hebben geen last van de wolf.
EINDE KADER

KADER
Kuddebewakingshonden niet altijd bruikbaar
Veel mensen zien kuddebewakingshonden (kbh’s) als dé oplossing voor het wolvenprobleem. Als VGSN denken we dat dit soms een oplossing kan zijn, maar we hebben nog veel vragen:

 • Kuddebewakingshonden zijn duur en kosten veel tijd. Wie gaat dat betalen?
 • Zijn kbh’s in te zetten bij kuddes met wisselend personeel/vrijwilligers?
 • Zijn kbh’s in te zetten in natuurgebieden met recreanten, vaak met honden?
 • Wat moet je met luidblaffende kbh’s bij bewoond gebied?
 • Wat doe je als herder met de kbh’s in de winter, als de schapen op stal staan of bij boeren die geen honden in de wei willen vanwege Neosporabesmetting?
  EINDE KADER

Meer informatie: Zie ons uitgebreide wolvenstandpunt
VGSN-woordvoerder wolf: Bart van Ekkendonk, 06-41247340,
info@dlobv.nl