Twee keer per jaar wordt er een sectoroverleg gehouden met de gehele schapensector en het ministerie van EZ. Ook de VGSN is daarbij aanwezig. Het verslag van het overleg van 20 januari is hier te vinden: Sectoroverleg Schapenhouderij 20-1-2016. Besproken is onder andere:

  • Medicijngebruik in de schapenhouderij (presentatie resultaten enquête onder een aantal schapenhouders)
  • Termijn meldingen geboortes I&R (nu 6 maanden, discussie of dat korter kan/moet)
  • Monitoring Kritische stoffen (vooral antibiotica en groeihormonen, waarschijnlijk in 2017 verplicht)
  • Diergezondheid (Q-koorts, Chlamydia, blauwtong)
  • Overige onderwerpen (uitbetaling graasdierpremie, mestnormen)

Op 4 oktober is er weer een sectoroverleg. Heeft u vragen of suggesties voor onderwerpen die daar besproken moeten worden, neem dan contact op met Marjel Neefjes, grebbeveld@gmail.com