LTO Nederland, de Vereniging van Gescheperde Schaapskuddes (VGSN) en VLB hebben met succes gepleit voor toepassing van het lage BTW-tarief (6%) voor begrazing van natuurterreinen door schaapskuddes. Recent heeft de Belastingdienst besloten om haar standpunt te herzien nadat zij eerder oordeelde dat het hoge tarief van toepassing was.

Het begrazen van natuurgebieden door schapen kenmerkt zich als aangenomen werk in de agrarische sfeer met een eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat van de opdrachtnemer. Daarbij is de begeleiding van de kuddes schapen door een of meer schaapherders onontbeerlijk en is begrazing vaak de beste en in een aantal gevallen de enige mogelijkheid tot beheersing van de grasgroei in natuurgebieden. De Belastingdienst heeft LTO Nederland en de VGSN daarom laten weten dat het begrazen van natuurgebieden in opdracht van natuurorganisaties die (gedeeltelijk) zijn aangemerkt als bosbouwer onder het lage BTW-tarief valt.

LTO Nederland en de VGSN zijn blij met deze herziening die ondernemers duidelijkheid geeft.

Voor meer info zie bijgaande uitleg van de Belastingdienst