Artikelen van marjel

Rapporten herderssector Alterra en Wetenschapswinkel

In februari 2016 kwam het rapport uit van Raymond Schrijver, Alterra: ‘Wie stuurt de herder? – Concurrentie of coöperatie? Natuur- en cultuurproductie met schaapskuddes’. Het rapport is te downloaden op de website van de WUR via deze link. Samenvatting: Het rapport geeft een beeld van de financiële positie van de herders in de sector, van […]

1e certificaten Kwaliteitsregeling ‘Schapen voor Natuur’

In april zijn de eerste certificaten van de kwaliteitsregeling ‘Schapen voor Natuur’ uitgereikt aan de schaapsherders Rob Adriaans van Schapenhouderij Adriaans en Marijke Dirkson van Landschapsbeheer Rinnegom. De kwaliteitsregeling borgt dat deelnemende schaapsherders volgens vastgestelde kwaliteitseisen werken. De kwaliteitseisen hebben betrekking op vakkundig werken in de natuur, het vaardig hoeden van schapen, het vakbekwaam verzorgen […]

Sectoroverleg schapen

Twee keer per jaar wordt er een sectoroverleg gehouden met de gehele schapensector en het ministerie van EZ. Ook de VGSN is daarbij aanwezig. Het verslag van het overleg van 20 januari is hier te vinden: Sectoroverleg Schapenhouderij 20-1-2016. Besproken is onder andere: Medicijngebruik in de schapenhouderij (presentatie resultaten enquête onder een aantal schapenhouders) Termijn […]

BTW begrazingswerk: 6% of 21%?

Al diverse jaren is onduidelijk welk BTW-tarief een herder/begrazer moet rekenen naar zijn opdrachtgever. Veelal wordt naar TBO’s 6% gerekend en bij stadsbegrazing 21%. Stichtingen en kleinschalige bedrijven zijn soms van BTW vrijgesteld. Zij rekenen geen BTW, maar mogen ook geen BTW aftrekken. Of dat feitelijk klopt valt nog te bezien. Iedereen met een schaapskudde […]

Aanbestedingen: NM en SBB verschillen van mening

Bestuursleden Sjraar van Beek en Kees van Hee hebben in december 2015 gesprekken gehad met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten over met name aanbestedingen. De drie gespreksthema’s waren: Deelt men de mening van de VGSN dat begrazingswerk door schaapskuddes zich in veel gevallen niet leent voor aanbesteding? Deelt men de mening van de VGSN dat gelden die […]