Op 11 november 2016 zijn zo’n 100 herders uit heel Nederland op bezoek in de Loonse en Drunense Duinen voor de Landelijke Herdersdag, georganiseerd door de VGSN.

De dag begint met de Algemene Ledenvergadering van de VGSN, waarin onder andere nieuws over de perikelen rond de graasdierpremie en de BTW.

Heideboerderij

Daarna is de dag open voor alle Nederlandse herders, lid of geen lid. Loek Hilgers vertelt over het concept heideboerderij, waar collega-herdersclub het Gilde van Traditionele Schaapherders van onderzoekt of het een werkbare vorm is voor herders, zodat ze meer zekerheid hebben en een bijdrage leveren aan de gesloten stofkringloop zoals die eeuwenlang fungeerde. Meer info over de heideboerderij.

Boswachter tevreden over schapenbegrazing

Vervolgens komt boswachter Lex Querelle aan het woord, die namens Natuurmonumenten opdrachtgever is voor schapenbegrazing in onder andere de Loonse en Drunense Duinen. Hij werkt al jarenlang plezierig samen met begrazingsbedrijf De Lachende Ooi van Bart van Ekkendonk. Hij vertelt wat de meerwaarde is van schapenbegrazing voor dit gebied: onder andere de ontwikkeling van heide, het tegengaan van vergrassing en het openhouden van de zandverstuivingen.

Op bezoek bij schaapskudde Loonse en Drunense Duinen

Na de lunch neemt Bart van Ekkendonk ons mee het gebied in. Op deze zonnige najaarsdag genieten we van een prachtig gebied, maar Bart vertelt dat het ook heel zwaar kan zijn: hoe het in de zomer vreselijk heet kan zijn, dat er nergens water beschikbaar is, dat herders, schapen en auto’s zwaar te lijden hebben van het mulle zand. Maar hij bereikt mooie natuurresultaten met zijn schaapskudde en Natuurmonumenten is zeer tevreden.

Bart van Ekkendonk op VGSN-herdersdag

Bart van Ekkendonk van De Lachende Ooi laat zijn kudde zien in de Loonse en Drunense Duinen tijdens de Landelijke Herdersdag van de VGSN (11 november 2016)